Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i brf Östervärn kan hitta alla nödvändig information via vår ekonomiska förvaltare Bredablick.

Bredablick förvaltar lägenhetsförteckningarna åt föreningen.

Länk för mäklarinformation.

Mäklarinformation FAQ:

 1. Föreningens namn: Brf Östervärn i Malmö.
 2. Föreningens organisationsnummer: 746000-1154
 3. Fastighetsbetäckning: Odin 1
 4. Adresser: Östervärnsgatan 16 A-C och Höstgatan 39
 5. Förvaltare: Bredablick
 6. Styrelsen: Se flik ”Föreningen”
 7. Stadgar: Se flik ”Föreningen”
 8. Årsredovisningar: Se flik ”Årsredovisningar”
 9. Byggår: 1937
 10. Antal lägenheter: I föreningen finns det 35 bostadsrätter
 11. Antal lokaler: I föreningen finns det inga lokaler utöver de som upplåts som lägenheter.
 12. Tomträtt: Föreningen äger marken som huset står på och har således ej någon tomträtt
 13. Parkering: Finns ingen parkering som Brf Östervärn äger eller råder över. Däremot finns det parkering i området runt huset, med boende parkering som man ansöker om hos Malmö Stad.
 14. Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten och bostadsrättstillägg. För bredband tillkommer en obligatorisk månadskostnad på 89kr/månad per hushåll. För kabel-TV tillkommer en obligatorisk månadskostnad på 109 kr/månad per hushåll.
 15. Cykelförråd/Barnvagnsrum: Ja, i källaren Höstgatan 39
 16. Hobbyrum: Snickarbänk med verktyg att låna finns i källaren Höstgatan 39. Föreningen har många verktyg som t.ex. borrmaskin i sin ägo. För lån, kontakta styrelsen.
 17. Brandsäkerhet: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs via Bredablick. Samtliga medlemmar ansvarar för att ha en fungerande brandvarnare i sin bostad enligt lag om brandvarnare. I varje trapphus och i källare samt vindsutrymme finns brandsläckare och brandvarnare. Brandtillsyn utförs var 3:e månad.
 18. Föreningen har en anställd på 5 tim/vecka för att sköta trappstädning och städning av soprum, portuppgång samt trädgårdsskötsel.
 19. Föreningen har ekonomisk förvaltning via Bredablick sedan 2011.
 20. Ventilation: Självdrag vilket bland annat innebär att enbart kolfilterfläkt får användas i köket. Automatisk fläkt får ej heller användas i badrum. Det innebär också att ventilationsdrag ej får byggas eller tapetseras igen.

Renoveringar

 1. 2002 – Källarfönster, renovering
 2. 2002 – Stenläggning anlagd på hörntomten
 3. 2003 – Tillvattenstamarna utbytta
 4. 2005 – Elstambyte och elinstallationer i lägenheterna utbytta
 5. 2005 – Intranät för bredband anlagt
 6. 2005 – Samtliga golvbrunnar i fastigheten omgjöts
 7. 2006 – Tvättstugans ytskikt renoverades, två nya tvättmaskiner inhandlades
 8. 2007 – Installation av ny torkfläkt i tvättstugan
 9. 2008 – Målning av trapphusen
 10. 2008 – En tredje ny tvättmaskin inhandlades
 11. 2010- Fasadputsning
 12. 2010- Fönsterbyte
 13. 2010 -Tak
 14. 2015 – Innergården, cykelplatserna expanderades, fasad reparerades pga av vattenskador och nytt dräneringssystem las ned, tvättstugan ytskikt putsades om
 15. 2015 – Värmesystemet servades, systemets tömdes på luft och alla element justerades från botten till toppen  i alla lägenheter
 16. 2016 – En ny permanent gemensam grill byggdes på innergården
 17. 2016 – Ny tvättmaskin ersatte en av de 3 gamla
 18. 2016 – Nytt helautomatiskt torkskåp i tillägg till torkrum och torktumlare
 19. 2018 – Relining av avlopps stammar
 20. 2020 – Installation av säkerhetsdörrar
 21. 2021 – Installation av ny värmeväxlare
 22. 2021 – Installation av LED-belysning i trapphus, källare och vind
 23. 2022 – Ny tvättmaskin införskaffad
 24. 2022 – Slipers i trädgården ersatta med stenkant
 25. 2023 – Ny entréport Östervärnsgatan 16C
 26. 2023 – Målat sockel och källartrappor inklusive räcken till källartrappor.

Planerade renoveringar

2024 Renovering av balkongräcken

Allmänt

 1. Tvättstuga: Ja, en tvättstuga med tre maskiner, torktumlare, torkskåp och torkrum. Finns i källaren Östervärnsgatan 16 A, men även ingång via trappuppgång B samt via innergård.
 2. Innergård: Ja
 3. Vindsförråd: Ingår till samtliga bostadsrätter.
 4. Källarförråd: Ingår till samtliga bostadsrätter.
 5. Balkonger: Finns på bostadsrätter på gaveln mellan Östervärnsgatan-Höstgatan, totalt sex stycken. Franska balkonger finns ut i de bostadsrätter som är belägna ut mot Östervärnsgatan och Höstgatan i samtliga lägenheter undantaget lägenheter på första våningen.

Ekonomi

 1. Avgifthöjningar/sänkningar (utförda samt kommande): Senaste avgiftshöjningarna med 2 % från 1 januari 2023 samt 15% från 1 januari 2024.
 2. E-faktura & Autogiro: Möjlighet till detta finns genom Bredablick förvaltning.

Slutligen

 1. Vad vill vi lyfta fram med Brf Östervärn: Det är viktigt med ett engagemang för att få en bostadsrättsförening att fungera. Detta innebär att delta på de gemensamma städdagarna och på årsstämman. Vill man engagera sig i styrelsen, välkomnas detta varmt. Ju fler som är delaktiga och intresserade i föreningen, dess då bättre och lättare kan vi jobba mot gemensamma mål och för allas vårt bästa. Styrelsen eftersträvar transparens och att medlemmarna skall vara insatta i ”föreningens mående”. Genom att delta på de mycket viktiga årsmötena kommer man en bra bit på väg i att hålla sig uppdaterad som medlem. Att ta del av årsredovisningar är också viktigt, speciellt om man inte har möjlighet att närvara på stämman. Det är ditt boende det handlar om! Se till att hålla dig uppdaterad. Om man vill ta del av styrelseprotokoll från våra styrelsemöten, kontakta någon i styrelsen för att få tillgång till dessa.
 2. Badrum: Tänk på att badrumsrenoveringar skall vara fackmannamässigt utförda av våtrumscertifierade hantverkare. Mer info kring vad som gäller vid renovering hittar ni under fliken Renoveringar på brfostervarn.se
 3. Vid renovering av enskild bostadsrätt gäller följande: Vid omfattande renovering eller omfattande förändring av bostadsrätten behövs styrelsens tillåtelse, se §9 i föreningens stadga. Enligt nya stadgar 2016 kommer föreningen stå för kostnaden av golvbrunnen i badrummet. Vid renovering gäller trivselregler med tystnad efter kl 21.00 alla dagar i veckan. Arbetet får inte påbörjas före klockan 07.00 på vardagsmorgnar och före kl 09.00 på helger. Efter renovering är avslutad ansvarar den/de medlemmar som renoverat för att forsla bort sitt skräp. Det är strängt förbjudet att förvara detta i vinds- eller källargångar. Det är inte heller tillåtet att ta något annat av föreningens utrymmen inklusive soprummet, i bruk för att förvara dylikt. Se flik “Renovering”.