Aktuellt

Söndag 28 november kl 15 klär vi julgranen på gården. Alla är välkomna. Ta med glögg, pepparkakor och kom!


2022 höjs årsavgiften (hyran) med 2%. För att ha en långsiktigt god ekonomi behöver vi ta hänsyn till kostnadsökningar för bl a drift, el underhåll etc. Även ränteläge och inflation påverkar årsavgiften. Styrelsen fattar denna typ av beslut i samråd med vår ekonomiska förvaltare, Bredablick. Vid ev. frågor, hör gärna av er till styrelsen: styrelsen@brfostervarn.se