Aktuellt

2022 höjs årsavgiften (hyran) med 2%. På grund av teknisk miss från Bredablick, vår ekonomiska förvaltare, kommer höjningen träda i kraft först den 1 april.

För att ha en långsiktigt god ekonomi behöver vi ta hänsyn till kostnadsökningar för bl a drift, el underhåll etc. Även ränteläge och inflation påverkar årsavgiften. Styrelsen fattar denna typ av beslut i samråd med Bredablick. Vid ev. frågor, hör gärna av er till styrelsen: styrelsen@brfostervarn.se