Vid renovering

Vid renovering av enskild bostadsrätt gäller följande: Vid omfattande renovering eller omfattande förändring av bostadsrätten behövs styrelsens tillåtelse, se §9 i föreningens stadga. Tänk därför på att kontakta styrelsen vid t ex renovering av kök, badrum och ändring av planlösning eller andra större förändringar. På denna sida (se nedan) har vi angivit information angående gällande regler när det gäller renovering av din lägenhet. Dessa bör inte ses som en komplett lista, utan belyser vanliga frågor/bekymmer och viktiga föreningsregler (t.ex. tillåtna byggtider).

Ventilation

Huset ventileras med självdrag. Vart 6e år görs en OVK (besiktning av ventilationen). Vi är enligt lag skyldiga att ha en fungerande ventilation annars tilldöms vi vite. Ventilationsdrag (ventilationsluckor) får ej byggas igen eller tapetseras över. Kedjan som reglerar draget måste hänga på plats. För den nyare typen av ventilationsluckor krävs att de är godkända i ett hus med självdrag, t ex en lucka av tallriksmodell. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att ventilationen är utformad enligt ovanstående beskrivning.

Badrum 

Badrumsrenoveringar skall vara fackmannamässigt utförda av våtrumscertifierade hantverkare. Enligt stadgarna står föreningen för kostnaden av reparation av golvbrunn/klämring i badrummet. Automatiskt fläkt får ej installeras. Vid renovering av badrum och/eller kök där avloppsrör påverkas måste styrelsen kontaktas. På grund av genomförd relining måste Tubus (ansvarigt företag för relining) vara med vid försegling av gamla/nya rör. Om styrelsen inte kontaktas och problem uppstår kommer bostadsrätthavaren stå för samtliga kostnader för läckor, reparation och dylikt.

Tvättmaskin

Tvättmaskin placeras med fördel i badrummet som är våtsäkrat och försett med golvbrunn. Tvättmaskin kan dock placeras i ett kök. I det fallet ska den vara placerad på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Under tvättmaskinen ska det finnas en fuktsensor som är kopplad till en läckagebrytare eller en vattenfelsbrytare alternativt ett översvämningsskydd och ett vattenlarm.

Kök

Enbart kolfilterfläkt får användas. Vid renovering av badrum och/eller kök där avloppsrör påverkas måste styrelsen kontaktas. På grund av genomförd relining måste Tubus (ansvarigt företag för relining) vara med vid försegling av gamla/nya rör. Om styrelsen inte kontaktas och problem uppstår kommer bostadsrätthavaren stå för samtliga kostnader för läckor, reparation och dylikt.

Övrigt

Vid renovering gäller trivselregler med tystnad efter 22.00 på vardagar och efter 24.00 på helger. Arbetet får inte påbörjas före klockan 07.00 på vardagsmorgnar och före kl 09.00 på helger. Efter renovering är avslutad ansvarar den/de medlemmar som renoverat för att forsla bort sitt skräp. Det är inte tillåtet att förvara detta i vinds- eller källargångar. Det är inte heller tillåtet att ta något annat av föreningens utrymmen, inklusive soprummet, i bruk för att förvara dylikt.